Towarzystwa ubezpieczeniowe, które decydują się sprzedać komuś polisę na życie, zawsze bardzo dokładnie sprawdzają i analizują stan zdrowia. W dużej mierze to bowiem właśnie on wpływa na stopień ryzyka, które ponosi ubezpieczyciel.

Czy w związku z tym osoby niepełnosprawne mają szansę na wykupienie ubezpieczenia na życie czy też znajduje się ono poza ich zasięgiem?

Możliwe problemy

Osoba niepełnosprawna nie będzie miała trudności z wykupieniem polisy NNW. Kiedy jednak zainteresowana jest ubezpieczeniem na życie, mogą pojawić się problemy. Ryzyko, które podejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, jest bowiem w dużej mierze uzależnione od stanu zdrowia. Niestety, zakłada się, że w przypadku osób niepełnosprawnych kondycja zdrowotna może pozostawiać wiele do życzenia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy niepełnosprawni nie mają szans na wykupienie polisy na życie. Wszystko uzależnione jest od informacji, które znajdą się w kwestionariuszu medycznym. W przypadku osób niepełnosprawnych towarzystwa ubezpieczeniowe nieraz wymagają również wykonania dodatkowych badań. Ich celem jest wykazania, czy niepełnosprawność może zwiększać ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela. Jeżeli nie, problemów z wykupieniem polisy na życie nie będzie.

Co jest brane pod uwagę?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze biorą pod uwagę:

rodzaj niepełnosprawności;

to, czy kondycja zdrowotna osoby chcącej się ubezpieczyć pogarsza się czy nie;

to, czy osoba zainteresowanie ubezpieczeniem pozostaje pod stałą opieką lekarza.

Mile widziane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego oraz dokumentacja medyczna. Im większy damy wygląd pracownikom towarzystwa, tym większe mamy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Co działa na niekorzyść?

Ubezpieczenie na życie w przypadku osób niepełnosprawnychŹle widziane jest, jeżeli niepełnosprawność powstała niedawno. Pogarszający się regularnie stan zdrowia to czynnik, który uniemożliwi wykupienie polisy na życie. Podobnie w przypadku, jeżeli niepełnosprawność skłoniła osobę do podjęcia próby samobójczej. Towarzystwo ubezpieczeniowe bardzo dokładnie analizuje sytuację i nie pozwoli sobie na sprzedaż polisy w przypadku, kiedy wiąże się to dla niego z dużym ryzykiem.

Dodaj komentarz