Kiedy kończą się wakacje i dzieci wracają do szkoły, wielu rodziców staje przed pytaniem: czy warto wykupić polisę NNW w szkole?

W zdecydowanej większość szkół ubezpieczenie NNW jest konieczne. Szkoły ukrywają jednak przed rodzicami informację, że mogą wykupić polisę NNW dla swojego dziecka w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ochrona ubezpieczeniowa w sytuacji, kiedy dziecku przydarzy się nieszczęśliwy wypadek. Polisa NNW stwarza szansę uzyskania odszkodowania na wypadek:

  • urazów, które są skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Wśród tych urazów znajdują się między innymi złamania rąk i nóg. Złamania należą do urazów, które dzieciom w wieku szkolnym przytrafiają się wyjątkowo często;
  • powstania oparzeń lub odmrożeń – zwróćmy uwagę, czy oferowana przez szkołę polisa chroni przed takimi zdarzeniami. W większości wypadków polisy w szkole wykluczają te zdarzenia;
  • śmierci.

Kiedy zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie?

Zakłady ubezpieczeń wypłacają świadczenia z polis NNW, które pokrywają:

  • wydatki związane z leczeniem powstałych urazów;
  • wydatki związane z zakupem przedmiotów ortopedycznych.

Dziecko, które miało nieszczęśliwy wypadek otrzyma także odszkodowanie, jeżeli na skutek urazu doszło do uszczerbku na zdrowiu.

Czy polisa NNW w szkole jest obowiązkowa?

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. W wielu jednak szkołach do ich statutu wprowadza się zapis o tym, że uczniowie muszą posiadać to ubezpieczenie. Rodzice powinni jednak pamiętać, że dyrekcja szkoły, ani też wychowawca klasy nie mogą ich zmusić do wykupienia polisy NNW w szkole. Rodzice mogą sami wybrać zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczą swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą także wybrać polisę z szerszym zakresem ochrony, dyrekcja szkoły nie może im tego zabraniać.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla dzieciWielu rodziców zastanawia się nad sumą ubezpieczenia. Nie może ona być zbyt mała, lepiej decydować się na wysoką sumę ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Dodaj komentarz