Ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących po EuropieUbezpieczenia na życie to szczególny produkt finansowy oferowany przez zakłady ubezpieczeń. W końcu wymaga on od klientów oszacowania wartości zdrowia i życia człowieka. Określenie sumy ubezpieczenia na danym poziomie pozwoli nam dokonać wypłaty świadczenia w momencie, kiedy zajdzie taka konieczność. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne to warto pamiętać, że wejście Polski do Unii Europejskiej skutkowało tym, że Polacy, którzy przebywali w innych krajach mogli bezpłatnie uzyskać pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie jak obywatele państwa unijnego.

Prawo wspólnotowe

Dokładne reguły pokrycia kosztów naszego leczenia na terytoriach Unii Europejskiej uregulowane są w prawie krajowym państwa, w którym zostaniemy poddani leczeniu. W świetle podobnych uregulowań prawa wspólnotowego, po tym jak Polska weszła do Unii Europejskiej, niektórzy obserwatorzy rynku przewidywali koniec ubezpieczeń turystycznych. Po tym jak została przeprowadzona głębsza analiza twierdzenia te wydały się zbyt daleko idące. Nie należy zapominać o tym, że istnieje szereg zagrożeń, z którymi pomimo ochrony ze strony publicznej służby zdrowia potencjalny poszkodowany może się spotkać.

Usługi medyczne

W wielu przypadkach skutkują one koniecznością pokrycia kosztów niektórych usług medycznych. Z punktu widzenia potencjalnie poszkodowanej osoby wyjątkowo istotne jest to, iż prawo unijne pozostawia lukę w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia. Ponadto zakres ochrony w państwach unijnych jest oferowany w bardzo zróżnicowanym standardzie. Wobec czego polski obywatel za granicami kraju będzie otrzymywał świadczenia medyczne takie jakie są przewidziane dla obywatela państwa zdarzenia. Należy również dodać, że prawo unijne co opieki zdrowotnej i udzielaniu mówi o świadczeniach koniecznych w nagłych sytuacjach, co powoduje, że nie wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia będą objęte ochroną w ramach pomocy publicznej służby zdrowia.

Dodaj komentarz