Ubezpieczenie turystyczne dopasowane do potrzeb Podczas analizy własnych potrzeb ubezpieczeniowych koniecznie trzeba pamiętać o dobrach, które w szczególności narażone są na uszczerbek w związku z wyjazdem. Bardzo ważne jest to wtedy, gdy podczas wyjazdu planujemy amatorsko uprawiać sporty podwyższonego ryzyka. Z jednej strony jest życie i zdrowie, z drugiej z kolei środki finansowe. Nikogo nie trzeba przekonywać do stwierdzenia, że życie i zdrowie są wartościami, które wyjątkowo trudno przeliczyć na środki pieniężne.

Pomoc medyczna

Dlatego w pewnych rodzajach umów ubezpieczenia szacunkowo odnosi się sumę ubezpieczenia do tych wartości. Poprzez ochronę składników finansowych majątku przed uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych wydatków. W momencie, kiedy dojdzie do wypadku może zostać pozbawieni zdolności do pracy przez kilka kolejnych miesięcy. Ponadto mogą to być wydatki jak przykładowo: koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów; koszty związane z transportem medycznym lub też wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich. Nie należy zapominać również o wszystkich wydatkach poniesionych w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek  zaginięcia na morzu czy w górach.

Problemy z prawem

Są to bardzo wysokie koszty, które jeżeli miałyby zostać okryte z własnej kieszeni mocno nadwyrężyłyby domowy budżet. Istotne jest również zdawanie sobie sprawy ze wszelkich kosztów związanych z pomocą prawną. W końcu jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym konieczne stanie się wsparcie ze stron osób, które będą w stanie udzielić nam potrzebnej pomocy. Ważne są również wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania,. W szczególności jest to istotne podczas wyjazdów, na które nie możemy wziąć własnego sprzętu.

Dodaj komentarz