Ubezpieczenie turystyczne - pomoc assistanceW ofertach zakładów ubezpieczeń można spotkać szereg świadczeń, które realizowane są na rzecz poszkodowanych i ich bliskich. W zależności od umowy występują świadczenia: pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej poszkodowanemu lub przyjazdu i pobytu osoby bliskiej dla poszkodowanego w wypadku. Znaczenie ma tutaj zabezpieczenie wsparcia ze strony najbliższych nam osób w trudnych chwilach. Zwykle chodzi tutaj o koszty powiązane z zakwaterowaniem, wyżywieniem a także podróżą osoby, jaka zostaje wskazana przez ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego.

Zwrotna pożyczka

W wielu przypadkach chodzi również o zwrotną pożyczkę na kaucję, w sytuacji zatrzymania ubezpieczonego podczas podróży w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność, w celu zwolnienia go z aresztu; opiekę nad małoletnimi dziećmi. W ramach wspomnianego świadczenia ubezpieczyciel ma za zadanie zapewnić dzieciom opiekę. Ważna jest również pomoc w razie zagubienia, kradzieży dokumentów, środków, kart płatniczych i kredytowych.

Bank ubezpieczonego

Warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że ubezpieczyciel ma w zwyczaju udzielać zwrotnej pożyczki, która zwykle pomaga w kontaktach z bankiem ubezpieczonego oraz będzie mogła udzielać informacji jakie należy podjąć kroki celem uzyskania zastępczych dokumentów. Ubezpieczyciel dodatkowo organizuje, pokrywa koszty dojazdu zmiennika, który będzie kontynuował podróż powrotną do miejsca zamieszkania ubezpieczonego; przekazywanie istotnych wiadomości, dotyczących przebiegu podróży, nieprzewidzianych zdarzeń, wypadków lub choroby, strajków, opóźnień samolotu, zmian w przebiegu podróży; ubezpieczyciel na życzenie osoby ubezpieczonej może przekazać te niezbędne informacje wskazanym przez nią bliskim, a także udzielić pomocy przy zmianie rezerwacji noclegów, czy przelotów.

Dodaj komentarz