Ubezpieczeniowe fundusze kapitałoweFundusze są sposobem na pomnażanie oszczędności. Mogą być źródłem małych lub dużych zysków. W zależności od ich charakteru, mogą być inwestycjami ryzykownymi, lub takimi, w których ryzyko ograniczone jest do minimum. Szczególnego rodzaju funduszem inwestycyjnym są fundusze kapitałowe. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy charakteryzuje się tym, iż środki, jakie są w nim lokowane, inwestowane są we własny kapitał danego funduszu. Osoba lokująca w nim swoje oszczędności, powierzająca je osobie zarządzającej nimi, nie ma wpływu na to, co dzieje się z tymi pieniędzmi. W standardowym funduszu inwestycyjnym kwoty te inwestowane są w obligacje czy akcje. W przypadku funduszy kapitałowych sprawa wygląda inaczej.

Zarządzanie środkami

Powierzone, osobom zarządzającym, środki trafiają do puli, która tworzy kapitał funduszu. Kapitał funduszu to zgromadzone środki własne, które albo odpowiednio lokuje się, by przynosiły zyski, albo staja się one środkiem na inwestycje, dzięki którym fundusz rozwija się. Najlepsze fundusze inwestycyjne to fundusze kapitałowe. Żaden fundusz nie pozwoli sobie na utratę własnych środków kapitałowych. Dlatego będą one inwestowane tak, by przyniosły możliwie największy zysk, przy minimalnym ryzyku. A jeśli zarabia fundusz, zarabia i osoba, która ulokowała w nim swoje środki. Zasada jest niezwykle prosta. Praktycznie fundusze kapitałowe działają na takich samych zasadach, co fundusze inwestycyjne standardowe. Ich głównym celem jest zysk, zarabianie, pomnażanie powierzonych im pieniędzy.

Towarzystwa aukcyjne

Zatrudniani w nich ludzie stale muszą wzbogacać swoja wiedzę, aktualizować dane o sytuacji konkretnych firm czy towarzystw aukcyjnych. Od ich zaangażowania zależy nie tylko dochód poszczególnych klientów, ale i ostateczny, całkowity zysk funduszu. Bo to, że my zarabiamy inwestując w dany fundusz to jedno. Faktem jest, iż dzięki naszym pieniądzom zarabia i fundusz. Czy to na kupnie udziałów i akcji, czy na lokacie w kapitał jego dochód warunkiem koniecznym właściwego funkcjonowania takiego funduszu inwestycyjnego.

Dodaj komentarz