Ubezpieczmy dziecko dodatkowo Polisa dla dziecka to ochrona, która będzie w stanie zapewnić Ci spokojne życie. Wyposażenie dziecka w dodatkowe ubezpieczenie nnw z pewnością pomoże zabezpieczyć rodzinę przed finansowymi konsekwencjami przykrych zdarzeń losowych. W jaki jednak sposób należy wybrać najlepsze ubezpieczenie? Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z pierwszego lepszego wariantu należy w szczególności zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres polisy. Musimy doskonale zdawać sobie sprawę z faktu, czy obejmuje ona ochroną wyłącznie czas, gdy dziecko przebywa w szkole, czy działa przez całą dobę.

Domowa wizyta lekarza

Z całą pewnością powinniśmy wziąć pod uwagę sytuacje ubezpieczycieli gwarantujących wypłatę pieniędzy oraz sprawdźmy, czy oferta zawiera dodatkowe ubezpieczenie assistance. A w nim bardzo często zawiera się domowa wizyta lekarza lub pielęgniarki, organizacja transportu medycznego, dowóz leków, indywidualne lekcje w domu czy rehabilitację dziecka. Sprawdź również, czy polisa dla dziecka będzie w stanie uwzględniać wypadki, które powiązane są z uprawianym przez nasze dziecko sportem. Nie bez znaczenia staje się również dokładne określenie czasu, w którym zostanie wypłacone odszkodowanie. Bardzo ważną częścią oferty ubezpieczyciela jest także tzw. kumulacja wypłaty świadczeń. W praktyce oznacza to, że w razie wypadku będziemy w stanie otrzymać odszkodowanie za wszelkie szkody, jakie poniosło nasze dziecko.

Szczegóły umowy

W momencie, kiedy będzie brakowało tego zapisu to z kolei samo odszkodowanie zostanie wypłacone jedynie za najbardziej dotkliwą kontuzję poniesioną przez ucznia. Polisa grupowa jest zwykle proponowana uczniom przez szkołę, jednak to z jakiego rozwiązania skorzysta szkoła wpływ mają również rodzice. Jeśli wydaje nam się, że oferta ubezpieczeniowa sugerowana przez szkołę jest niewystarczająca, to nie wahajmy się wyrazić swoich wątpliwości. W końcu możliwe staje się zaproponowanie znacznie korzystniejszych rozwiązań wspólnie z innymi rodzicami lub po prostu możemy dokonać zakupu takiego ubezpieczenie na własną rękę.

Dodaj komentarz