Unijne dotacje: szansa na rozwój firmyDzięki wejściu do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy zyskali dostęp do Funduszy Europejskich, które mogą im nie tylko rozpocząć działalność biznesową.

W ramach Funduszy Europejskich uruchomionych zostało szereg programów skierowanych do już działających firm. Są to unijne dotacje na rozwój firmy.

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

Największymi beneficjentami unijnych dotacji przeznaczonych na rozwój firmy są przedsiębiorstwa małe, mikro- i średnie. To do firm właśnie tej wielkości skierowanych jest najwięcej programów i konkursów. W poszczególnych województwach działają programy regionalne, a oprócz nich są także programy krajowe. Do tych ostatnich należą między innymi: Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój.

Dla kogo jest program Inteligentny Rozwój?

O dotacje z programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się:
instytucje otoczenia biznesu;
małe i średnie przedsiębiorstwa;
jednostki naukowe.
Za środki z programu Inteligentny Rozwój przedsiębiorstwa mogą realizować projekty B + R. W ramach programu przedsiębiorca może zyskać środki na nowe technologie, sprzęt, które umożliwią mu stworzenie nowych innowacyjnych usług lub produktów. Wnioski o wsparcie z tego programu przyjmowane są przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Więcej na https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne/

Rozwój firmy a unijne dotacje

Środki pochodzące z programów na rozwój małych i średnich firm mogą zostać wykorzystane na wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych. Można je więc wykorzystać na zakup nowoczesnych maszyn, które są niezbędne, aby jakość oferowanych produktów odpowiadała nowoczesnym, często ekologicznym, standardom. Środki z unijnych dotacji przeznaczonych na rozwój firmy można wykorzystać także na nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami, ale także na szkolenie kadr. Dają więc możliwość inwestowania nie tylko w nowe technologie, ale także w kapitał ludzki.

Właściciele małych i średnich firm, którzy chcą pozyskać środki unijne na rozwój swojego przedsiębiorstwa mają znacznie więcej możliwości uzyskania dofinansowania. Oprócz programów krajowych są bowiem także regionalne.

Dodaj komentarz