Wyjazd do państw Unii Europejskiej – karta EKUZDecydując się na wyjazd zagraniczny, trzeba zawsze zadbać o możliwość skorzystania z pomocy medycznej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Zagwarantujemy sobie tym samym komfort psychiczny i bezpieczeństwo. W przypadku wyjazdów poza teren UE konieczne jest wykupienie polisy turystycznej. W państwach będących członkami Unii obowiązuje karta EKUZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która znana jest pod skrótem EKUZ to dokument poświadczający posiadanie przez nas uprawnień do bezpłatnej pomocy medycznej. EKUZ obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Gwarantuje także ochronę na terenie Szwajcarii. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym z państw Unii Europejskiej opieka medyczna jest nieco inaczej zorganizowana. W związku z tym w każdym z nich nieco inaczej kształtują się usługi bezpłatne. Dlatego wielu specjalistów zaleca, aby nie ograniczać się tylko do karty EKUZ, ale zawsze decydować się na wykupienie także dodatkowego ubezpieczenia turystycznego.

 Kto może wyrobić kartę EKUZ?

O wyrobienie karty EKUZ może ubiegać się tylko osoba, która ma ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że karta EKUZ przysługuje wszystkim osobom:

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;

zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie;

zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;

prowadzącym własną działalność gospodarczą;

uczniom i studentom do 26 roku życia;

które dobrowolnie opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Karta EKUZ

Karta EKUZ przypisana jest do jednej osoby. Jest to karta imienna. Swoją własną kartę EKUZ mogą również otrzymać osoby niepełnoletnie. Dzieci nie korzystają z karty rodziców. Jest to bardzo ważna informacja, której nie należy pominąć podczas planowania wyjazdu.Karta EKUZ zapewnia dostęp do darmowej podstawowej opieki zdrowotnej. Bez wątpienia powinien wyrobić ją każdy, kto udaje się do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu wypadkach sama karta okazuje się być niewystarczająca. Wykupienie dodatkowej polisy turystycznej jest najlepszym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz