To pytanie na pewno spędza sen z powiek wielu pracownikom. Czy jeśli nie posiada się umowy o pracę za wypadek przy pracy należeć się będzie odszkodowanie? To zależy, a dokładnie od tego na jakiego rodzaju umowie cywilnoprawnej jesteśmy zatrudnieni.

Najgorsze wieści przeznaczone są dla zatrudnionych na umowę o dzieło. One nie otrzymają nic, ale osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają prawo do odszkodowania.

Składki są najważniejsze

Każda umowa zlecenia, bez względu na okres, na jaki została zawarta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie nw mamy już więc ze strony państwa, można także dobrowolnie odprowadzać składki chorobowe. W ten sposób zapewnimy sobie takie ewentualne świadczenia jak:

zasiłek chorobowy przysługujący w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, czyli pensji, niezależne od okresu ubezpieczenia – już od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu wypadku. Możemy go otrzymywać przez 182 dni.

świadczenie rehabilitacyjne również w wymiarze 100% podstawy wymiaru przyznawany wtedy gdy pracownik nie wrócił do zdrowia po okresie pobierania zasiłku chorobowego. Świadczenie maksymalnie przyznawane jest na 12 miesięcy.

jednorazowe odszkodowanie przyznawane wtedy gdy pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. To swoiste ubezpieczenie nw od państwa polskiego

jednorazowe odszkodowanie dla rodziny jeśli wydarzy się najgorsze i na skutek wypadku poniesiesz śmierć.

renta z tytułu niezdolności do pracy jeśli z powodu poniesionego uszczerbku na zdrowiu nie będziesz w stanie ponownie podjąć aktywności zawodowej.

renta szkoleniowa jeśli w wyniku analogicznej sytuacji jak powyżej będziesz się musiał przekwalifikować.

renta rodzinna

dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

pokrycie kosztów leczenia

Aby otrzymać te świadczenia wypadek w pracy musi zostać należycie udokumentowany w karcie wypadkowej i poprzez wyjaśnienia Twoje i świadków. Potrzebna będzie też dokumentacja lekarska celem ustalenia stopnia odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Cała dokumentacja musi trafić do sądu pracy, a potem razem z wyrokiem do ZUS.

Nie zadziała

Twoje ubezpieczenie wypadkowe, ani żadne inne prywatne ubezpieczenie nw nie zadziała jeśli wypadek będzie miał miejsce z Twojej winy lub w wyniku Twojego rażącego niedbalstwa. A także w takim wypadku gdy spowodujesz go będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jeśli natomiast przytrafi Ci się wypadek w podróży służbowej również będzie traktowany jako wypadek przy pracy.

Dodaj komentarz