Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneDobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest rozwiązaniem, po które decyduje się sięgać coraz więcej osób. W dużej mierze jest to spowodowane faktem, że wielu zatrudnionych pozostaje na podstawie umów cywilnoprawnych. Wysokość składki zmienia się każdego roku. Obliczając podstawę wymiaru składki bierze się zwykle pod uwagę kwotę deklarowanego miesięcznego dochodu. Tymczasem składka nie może być niższa aniżeli kwota odpowiadająca przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. Tak więc kwota ta ogłaszana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dopełnianie formalności

Wiele cennych informacji w tym temacie będziemy w stanie pozyskać ze stron internetowych, na których to zamieszczane są opinie osób, które dotychczas zajmowały się dopełnianiem wszelkich formalności związanych z załatwieniem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zdecydowanie więc warto jest pamiętać o możliwościach, jakie daje nam Internet a będziemy z całą pewnością mogli pozyskać ważne informacje. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne bardzo często mylone jest z ubezpieczeniem zdrowotnym oferowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Tymczasem są to dwa zupełnie różne produkty.

Ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne skierowane jest dla tych wszystkich, którzy nie mają prawo korzystać z opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei ubezpieczenie zdrowotne proponowane jest przez zakład ubezpieczeń jako zwykle dodatkowy wariant ochronny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć te dwa produkty ze sobą i móc korzystać z profesjonalnego świadczenia. Zdecydowanie więc warto jest zdawać sobie sprawę z możliwości jakie niesie ze sobą to właśnie rozwiązanie. Postarajmy się więc nie zapominać o możliwościach jakie możemy czerpać z odpowiedniego wykorzystania produktów oferowanych na rynku. Jest to jeden z tych wariantów, który zdecydowanie warto jest wziąć pod uwagę.

Dodaj komentarz