Z jakich elementów powinna składać się polisa turystyczna?Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje starannie planujemy, co ze sobą na nie zabierzemy. Rzadko jednak w tych planach uwzględniamy konieczność wykupienia ubezpieczenia turystycznego. A jeśli już nawet zdecydujemy się na ubezpieczenie, to nie myślimy o tym, jaki zakres ochrony powinno nam zapewnić. W efekcie kupujemy produkt nie odpowiadający naszym potrzebom. Na jakie elementy ubezpieczenia powinniśmy więc zwrócić uwagę?

Elementy niezbędne

Wybierając ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem za granicę zwróćmy uwagę, czy zawiera ono:

ubezpieczenie kosztów leczenia;

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

ubezpieczenie assistance.

Szczególnie istotnym punktem polisy jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Opieka medyczna w większości krajów jest znacznie droższa niż w Polsce. Wykupując polisę zapewniającą pokrycie kosztów leczenia będziemy mogli spokojnie skorzystać z pomocy lekarskiej, otrzymamy też zwrot kosztów badań i transportu medycznego.Ubezpieczenie NNW zapewnia otrzymanie odszkodowania, kiedy na skutek wypadku złamiemy nogę, rękę lub odniesiemy inny uszczerbek na zdrowiu.

 Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia szeroki zakres pomocy ubezpieczyciela na wypadek awarii samochodu. Możemy więc liczyć na odholowanie samochodu do warsztatu, na zapewnienie przez ubezpieczyciela miejsca w hotelu i pokrycie kosztów, które będą z tym związane. Z ubezpieczenia assistance zostanie pokryty także koszt ewentualnego transportu zwłok do Polski.

 

Elementy, które może zawierać ubezpieczenie

Jeżeli zależy nam na jeszcze szerszej ochronie możemy wybrać dodatkowe elementy ubezpieczenia. Zakres ochrony będzie większy jeśli dodatkowo wykupimy:

polisę OC;

ubezpieczenie się na wypadek rezygnacji z wyjazdu;

ubezpieczenie bagażu

Polisa OC może być potrzebna narciarzom. Zapewni im ochronę na wypadek zderzenia, w efekcie którego wyrządzą szkodę innym osobom: zniszczą innym sprzęt narciarski, osoba, z którą się zderzą złamie rękę. Ubezpieczenie bagażu zapewnia odszkodowanie na wypadek jego zniszczenia lub kradzieży.

Dodaj komentarz