Każda osoba, która decyduje się na wykupienie polisy na życie, musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa będzie wypytywała o stan jej zdrowia. Ubezpieczyciele zawsze sprawdzają pod tym kątem osoby, które mają zostać ubezpieczone. Chodzi o ocenę ryzyka, które firma ubezpieczeniowa musi ponieść. Ryzyko przekłada się nie tylko na to, jak wysoka będzie składka, ale również na to, czy firma w ogóle zdecyduje się nas ubezpieczyć.

Jak sytuacja przedstawia się w przypadku tych osób, które zmagają się z chorobami psychicznymi? Czy mają one w ogóle szanse na to, aby wykupić polisę na życie?

Stany lękowe, depresja oraz próby samobójcze

Depresja i stany lękowe to obecnie jedne z najczęściej diagnozowanych chorób psychicznych. Cierpią na nie osoby na całym świecie bez względu na wiek i płeć. Trzeba pamiętać, że w istotny sposób wpływają one na to, jak funkcjonuje człowiek. Zmiany dotyczą nie tylko sfery uczuć, ale także sfery poznawczej. Osoby cierpiące na depresję są bardziej skłonne do zachowań autodestrukcyjnych. Nie ma więc co dziwić się, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na ubezpieczenia takich osób.

Co zwiększa szanse chorego na ubezpieczenie?

Do czynników, które przez towarzystwa ubezpieczeniowe postrzegane są jako pozytywne i pozwalające na ubezpieczenie osoby chorej, zalicza się:

pozostawianie pod opieką specjalisty;

regularne, nieprzerywane leczenie, które trwa już pewien czas;

pozytywną opinię lekarza psychiatry;

stabilny stan psychiczny.

Dobrym rozwiązaniem jest dołączenie do wniosku opinii lekarza prowadzącego, który powinien zawrzeć w niej między innymi informacje dotyczące aktualnego stanu psychicznego, ocenę ryzyka samobójczego, informacje stwierdzające, czy stan psychiczny pogarsza się czy nie.

Co działa na naszą niekorzyść?

Zdrowie psychiczne a ubezpieczenie na życieNa pozytywną odpowiedź ubezpieczyciela nie mają raczej co liczyć osoby, które niedawno rozpoczęły leczenie. Ci, którzy mają za sobą próby samobójcze też nie zaliczają się do ulubionych klientów agencji ubezpieczeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że każda firma jest firma i nie w każdej stosowane są te same zasady.

Dodaj komentarz