Zwrot opłaconej składki OCSprzedając samochód wraz z ważnym ubezpieczeniem można w bardzo prosty sposób odzyskać pieniądze za niewykorzystane miesiące. Jednym sposobem na to jest zgłoszenie faktu sprzedaży do ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa. W tym celu koniecznie trzeba zabrać ze sobą oryginał ubezpieczenia.

Osoba, która odkupiła samochód, powinna otrzymać kopie takich dokumentów. Niestety wiele osób, które nie mają rozeznania w tej dziedzinie, przekazuje polisę nowemu nabywcy w oryginale, co zazwyczaj powoduje szereg skutków ubocznych, gdyż ubezpieczyciel nie mając potwierdzenia, nie będzie mógł wypłacić zwrotu składki.

Obowiązkowe OC

W sytuacji, gdy prócz obowiązkowego OC została zawarta również polisa na dodatkowe pakiety, koniecznie trzeba ten fakt też zgłosić, przedkładając oryginał umowy takiego ubezpieczenia, jak i oczywiście wymagana jest sama umowa kupna-sprzedaży, bo dane nowego nabywcy będą bardzo istotne. Zazwyczaj każdy kierowca sam wykupuje sobie ubezpieczenie Assistance, nie ma możliwości, by przepisać istniejąca już polisę na nowego właściciela, lecz po zgłoszeniu faktu sprzedaży wygasa ona automatycznie, a nadpłacone składki są zwracane na konto właściciela. Oczywiście istnieje jeszcze inna możliwość, by odzyskać wpłacone pieniądze, zawsze można doliczyć wysokość polisy do ceny sprzedaży. W takiej sytuacji nowy nabywca będzie mógł kontynuować ubezpieczenie. Ważne jednak by osoba sprzedająca poinformowała o tym fakcie ubezpieczyciela, gdyż w przypadku powstania szkody wyrządzonej przez nowego nabywcę zniżki mogą niestety przejść do historii i najwięcej ucierpi na tym osoba sprzedająca pojazd.

Ubezpieczenie w życiu codziennym

Nie tylko ubezpieczenie pojazdu odgrywa ważną rolę w życiu codziennym, bo także istotne jest ubezpieczenie mieszkania, telefonu czy nawet laptopa, jeśli jest często zabierany w podróż. Niestety, mimo iż obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw swoim klientom i oferują naprawdę dobre polisy na atrakcyjnych warunkach, to i tak bardzo duża grupa osób lekceważy nawet te obowiązkowe, co w konsekwencjo doprowadza do poważnych tarapatów. O ile za brak ubezpieczenia nieruchomości czy innych wartościowych rzeczy nie grozi kara finansowa tak w przypadku, gdy nie zostanie zawarta polisa OC samochodu, a kierowca spowoduje zdarzenie drogowe takim autem, poniesie bardzo duże konsekwencje i prócz mandatu karnego będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni za naprawę pojazdu, bądź zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a sprawca będzie zobowiązany zwrócić całość w określonym czasie, wraz z karą za brak ubezpieczenia.

Dodaj komentarz